Sidès/ Komin Bèlans : 3 moun ta mouri anpwazone.

3 moun mouri nan yon sèl fanmi, 2 lòt nan menm fanmi sa ospitalize aprè yo ta fin manje yon diri ak vyann anpwazonen nan sware samdi 30 janvye nan yon resepsyon maryaj nan premyè seksyon Bèdoranj Komin Bèlans.

Pami mò yo genyen, marenn maryaj-la Luciane Pétion ak 2 pitit li epi mari dam-lan ospitalize lopital Sen Michel Jakmel.

Marenn nòs-la te sòti avèk manje-a nan resepsyon maryaj la, rive nan kay-la, 5 moun ki nan fanmi-an fin manje epi menm moman-an vant fèmal ak vomisman atake yo, sa ki lakoz 3 nan yo mouri sou plas, daprè Logène Valéus k'ap resevwa swen nan pi gwo Lopital depatman sidès-la.

Mesye Logène solisite yon ankèt jidisyè pou fè limyè sou sikonstans lanmò doutez madanm li Luciane Pétion 42 lane ak timoun li yo, youn gen 18 lane e lòt la gen 3.
N'ap souliye, Logène Valéus se yon ansyen ASEK seksyon Bèdoranj Komin Bèlans.

 Share this post